พิธีเปิดงาน”สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง”60

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานเปิดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เยี่ยมชมการจัดสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและงานฝีมือ จำนวน 10 ชนิด ประกอบด้วยการสาธิตการทำขนมลิ้นจี่ กระเช้าสีดา บุหลันดั้นเมฆ ค้างคาวเผือก ล่าเตียง ขนมมะลิซ้อนไส้กุ้ง งานแกะสลักผักผลไม้ งานร้อยมาลัย งานใบตอง เครื่องหอมไทย โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดง เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร

Comments are closed.