สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ปร Continue reading สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูต Continue reading อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

สอบปฏิบัติ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Continue reading สอบปฏิบัติ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์…จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรง Continue reading สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์เพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพชุมชนเข้มแข็ง

โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหก Continue reading โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์เพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพชุมชนเข้มแข็ง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพท Continue reading โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้สูงอายุ