จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 

จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผ Continue reading จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลางสำหรับผู้สูงอายุ

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร จัดโ Continue reading ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลางสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเ Continue reading โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันสุดท้าย

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลย Continue reading ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันสุดท้าย

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันที่2

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายบริหาร Continue reading ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันที่2

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันที่ 1

คหกรรมศาสตร์..จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Continue reading ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 วันที่ 1