ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue reading ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12

ประกาศ เลื่อน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลย Continue reading ประกาศ เลื่อน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัคร ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลย Continue reading ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัคร ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

การตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดย Continue reading การตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 

การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue reading การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 9)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue reading ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 9)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 8

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue reading ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 8

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ Continue reading ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านค Continue reading โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน