ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยา Continue reading ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

คหกรรมศาสตร์ โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ Continue reading คหกรรมศาสตร์ โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม

จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนาม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโ Continue reading จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนาม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแ Continue reading ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

คหกรรม อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียน Continue reading อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ วันที่ 2

บรรยากาศวันสุดท้ายของการอบรม ภายใต้ “โคร Continue reading โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ วันที่ 2