พิธีเปิดงาน”สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง”60

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที Continue reading พิธีเปิดงาน”สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง”60

ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยา Continue reading ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

คหกรรมศาสตร์ โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ Continue reading คหกรรมศาสตร์ โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม

จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนาม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโ Continue reading จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนาม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแ Continue reading ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

คหกรรม อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียน Continue reading อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ