สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและงานฝีมือ จำนวน 10 ชนิด ในงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและงานฝีมือ จำนวน 10 ชนิด ในงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” ประกอบด้วยการสาธิตการทำขนมลิ้นจี่ กระเช้าสีดา บุหลันดั้นเมฆ ค้างคาวเผือก ล่าเตียน ขนมมะลิซ้อนไส้กุ้ง งานแกะสลักผักผลไม้ งานร้อยมาลัย งานใบตอง เครื่องหอมไทย ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” ประกอบด้วยการสาธิตการทำขนมลิ้นจี่ กระเช้าสีดา บุหลันดั้นเมฆ ค้างคาวเผือก ล่าเตียน ขนมมะลิซ้อนไส้กุ้ง งานแกะสลักผักผลไม้ งานร้อยมาลัย งานใบตอง เครื่องหอมไทย ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร  โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬส เป็นผู้ประสานงาน

Comments are closed.