โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมนำความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์ทางด้านอาหารและงานประดิษฐ์ ได้แก่ หลักสูตรขนมหม้อแกงถ้วยทองรสทุเรียน เปลือกส้มโอแผ่นอบกรอบปรุงรสซึ่งละกล่องอเนกประสงค์ ถ่ายทอดแก่ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้สามารถนำไปสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ภายใต้ชื่อโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.พ. 2560 นี้

Comments are closed.