โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ วันที่ 2

บรรยากาศวันสุดท้ายของการอบรม ภายใต้ “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน” จัดขึ้นโดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร ในหลักสูตร ขนุนแผ่นอบกรอบ ธูปเปลือกมะนาว และดอกไม้จากกระดาษจากธูปฤาษี ให้แก่ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นงานวิจัยของคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เมื่อ 26 ก.พ. 2560 ณ โรงเรียนวัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

Comments are closed.