เทียนเจล

อ.สุชีรา ผ่องใส และ อ.กิตติ ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สอนการทำเทียนเจลเลข 9 ให้กับประชาชนภายในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล จัดโดยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

Comments are closed.