น้ำพันซ์มรกต

อบรมการทำ“น้ำพันซ์มรกต” ให้กับผู้เข้าชมงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560”ณ ตลาดคลองผดุงเกษม เป็นไปอย่างคึกคัก สอนโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร อาจารย์ศศิธร ป้องเชียงพิณ และ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ จัดโดยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 60

Comments are closed.