การทำบลูเบอร์รี่ชีสพาย

คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช นำวิทยากรอบรมสร้างอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร โดย อ.ศันสนีย์ ทิมทอง และ อ.ปรัชญา แพมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สอนการทำบลูเบอร์รี่ชีสพาย ให้กับผู้ที่สนใจในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Comments are closed.