ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตร “ปอเปี๊ยะสด”

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช นำทีมวิทยากรร่วมอบรมหลักสูตร “ปอเปี๊ยะสด” สอนโดย อ.ศันสนีย์ ทิมทอง และ อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ อาจารย์ประประสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ 13 ในโครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพวันละหลักสูตร รวม 20 หลักสูตร ภายในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 22 ม.ค. 60 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 50 คน

Comments are closed.