ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตร คัพเค้กแฟนซี

งานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพ หลักสูตร คัพเค้กแฟนซี ให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อ 20 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

Comments are closed.