โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 63 ระยะที่2

ศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ ณ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ วัดหน้าพระธาตุ หรือวัดตะคุ วัดเก่าแก่ของชาวปักธงชัย มีความโดดเด่นด้วยงานจิตกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ของ อำเภอปักธงชัย ชมการทำเส้นหมี่ตะคุ เมืองโคราช ณ ห้างหุ้นส่วน จำกัด แม่ตุ้ย หมี่ตะคุ ชมการเขียนลายบาติกบนผ้าไหม ณ คญา บาติก เน้นการออกแบบลวดลายและลงสีให้สะท้อนเอกลักษณ์วิถีชีวิตตามแบบฉบับคนอีสาน ด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม ชมฟาร์มเห็ด ณ วังน้ำเขียวฟาร์ม โรงงานเพราะเห็ดแบบออร์แกนิค ปลอดสารพิษ ในรูปแบบอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ชมการเกษตรครบวงจร ณ วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ ชมผลผลิตกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่วบด ณ ชุมชนนวัตวิถี บ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว และเยี่ยมชมการปลูกเมล่อน ณ รักจังฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา