วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

พิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีหม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ

ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์รุ่งฤทัย  รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน