โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ วันที่ 2

บรรยากาศวันสุดท้ายของการอบรม ภายใต้ “โคร Continue reading โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ วันที่ 2

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรีย Continue reading โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรการจัดสวนถาดแนวเกษตรสร้างสรรค์

วันที่  24 ม.ค. 60 งานคลินิกเทคโนโลยีโชต Continue reading ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรการจัดสวนถาดแนวเกษตรสร้างสรรค์