อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

คหกรรม อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียน Continue reading อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ วันที่ 2

บรรยากาศวันสุดท้ายของการอบรม ภายใต้ “โคร Continue reading โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ วันที่ 2

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรีย Continue reading โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์