ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรการจัดสวนถาดแนวเกษตรสร้างสรรค์

วันที่  24 ม.ค. 60 งานคลินิกเทคโนโลยีโชต Continue reading ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรการจัดสวนถาดแนวเกษตรสร้างสรรค์

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรร้อยพวงมาลัยลูกปัด

งานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรร Continue reading ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 หลักสูตรร้อยพวงมาลัยลูกปัด